SABAH - 25 Temmuz 2007, Çarşamba - Türkler neye zaman ayırıyor?
Türkler neye zaman ayırıyor?
Yeni Haber
Etkileşim kutusu
Haberi Dinle
Haberi Dinle
Yorum Yap
Editöre e-posta
Yazıyı Gönder
Çıktı Al
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bir günlerinin 8 saat 32 dakikasını uykuda, 2 saat 47 dakikasını çalışma ve iş arama için, 2 saat 14 dakikasını kitle iletişim araçları kullanımında harcıyor.

1 saat 54 dakikasını sosyal ve eğlence ile, 22 dakikasını eğitimde, 15 dakikasını hobiler ve oyunlarla, 7 dakikasını sporla geçiriyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, ilk kez uygulanan Zaman Kullanım Anketi'nin 2006 sonuçlarını açıkladı. 5070 hanede 15 yaş ve üzerindeki 11 bin 815 kişi ile gerçekleştirilen ankete göre; Türkiye yurttaşları bir günlerinin 8 saat 32 dakikasını uykuda, 3 saat 5 dakikasını hanehalkı ve ev bakımı için, 2 saat 47 dakikasını çalışma ve iş arama için, 2 saat 42 dakikasını yemek ve diğer kişisel bakımda, 2 saat 14 dakikasını kitle iletişim araçları kullanımında, 1 saat 54 dakikasını sosyal ve eğlence ile, 1 saat 18 dakikasını seyahat ve belirlenmemiş zaman kullanımı ile, 46 dakikasını gönüllü işler ve toplantılarla, 22 dakikasını eğitimde, 15 dakikasını hobiler ve oyunlarla, 7 dakikasını sporla geçiriyor.

EV İŞİ KADININ

Erkekler 8 saat 27 dakika, kadınlar 8 saat 32 dakika uyuyor. Erkekler 4 saat 27 dakika, kadınlar 2 saat 47 dakikayı çalışma ve iş aramaya ayırıyor. Yemek ve diğer kişisel bakıma erkekler 2 saat 45 dakika, kadınlar 2 saat 42 dakika harcıyor. Çalışma ve iş arama ile erkekler 4 saat 27 dakika, kadınlar 1 saat 8 dakika geçiriyor. Eğitimde erkeklerin 24 dakikası, kadınların 20 dakikası kullanılıyor. Hanehalkı ve ev bakımı için erkekler 51 dakika, kadınlar 5 saat 17 dakika harcıyor. Gönüllü işler ve toplantılarda erkekler 37 dakika, kadınlar 54 dakika geçiriyor. Sosyal yaşam ve eğlence için erkekler 1 saat 50 dakika, kadınlar 1 saat 57 dakika kullanıyor. Spora erkekler 10, kadınlar 4 dakika ayırıyor.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI 2 SAATTEN FAZLA ALIYOR

Hobiler ve oyunlar için erkekler 25, kadınlar 5 dakika harcıyor. Kitle iletişim araçları erkeklerin 2 saat 20, kadınların 2 saat 7 dakikasını alıyor. Seyahat ve belirlenmemiş zaman kullanımı erkeklerde 1 saat 43 dakika, kadınlarda 55 dakika sürüyor.

Kadınların hanehalkı ve ev bakımına ayırdığı sürenin ayrıntısına bakıldığında bu işler için harcadıkları zamanın yüzde 46'sı yiyecek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama vb. faaliyetlerde, yüzde 21.2'si konutun temizlenmesi ve bakımında, yüzde 13.8'i ise çocuk bakımında geçiyor. Erkekler gün içindeki ortalama 51 dakikanın yüzde 13.5'ini yiyecek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama faaliyetlerine, yüzde 20.4'ünü ise çocuk bakımına ayırıyor.

Eğitim seviyesine göre incelendiğinde; okur-yazar olmayan fertler yemek hazırlama, konut temizliği ve bakımı, bahçe işleri, çocuklarla ilgilenmek faaliyetlerini içeren hanehalkı ve ev bakımına 4 saat 10 dakika ayırırken, ilkokul mezunları 3 saat 34 dakika, ortaokul ve lise mezunları ortalama 2 saat 17 dakika, yüksekokul ve üstü eğitime sahip olanlar ise günde ortalama 2 saat 8 dakikayı bu faaliyetlerde geçiriyor. Okur-yazar olmayanlar günde ortalama 1 saat 14 dakika çalışırken yüksek öğretim mezunu fertlerde bu süre 3 saat 39 dakika oluyor.

KIRSAL KENTE GÖRE DAHA ÇOK ÇALIŞIP DAHA AZ UYUYOR

Çalışan kesimde kır ve kentte zaman kullanımlarına bakıldığında; uykuya kırsalda 8 saat 2 dakika, kentte 8 saat 12 dakika ayrılıyor. Çalışma ve iş arama kırsalda 5 saat 1 dakika, kentte 6 saat 6 dakika sürüyor. Yemek ve diğer kişisel bakım için kırsalda da kentte de 2 saat 40 dakika harcanıyor. Hanehalkı ev bakımı kırsalda 2 saat 6 dakika, kentte 1 saat 16 dakika sürüyor. Sosyal yaşam ve eğlenceye kırsalda 1 saat 50 dakika, kentte 1 saat 19 dakika ayrılıyor. Kitle iletişim araçları kullanım süresi kırsalda 1 saat 47 dakika, kentte 1 saat 58 dakika oluyor. Seyahat ve belirlenmemiş zaman kullanımı kırsalda 1 saat 31 dakika, kentte 1 saat 38 dakika alıyor. Gönüllü işler ve toplantılar için kırsalda 41 dakika, kentte 22 dakika harcanıyor. Hobiler ve oyunlar için kırsalda 14, kentte 16 dakika kullanılıyor. Eğitim için kırsalda 4, kentte 6 dakika ayrılıyor. Spor için kırsalda 4 dakika, kentte 6 dakika geçiyor.


Powered by ScribeFire.

0 yorum:

Write here, about you and your blog.
 
Copyright 2009 Super Gazete All rights reserved.
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress Theme by EZwpthemes