Borsa

Üstelik...
Kaç kişi oynuyor Borsa'da?
3.265 kişi...
Evet, 3.265 kişi...
Çünkü, bu 3.265 kişi, Borsa'nın yüzde 86'sına sahip. Gerisi, 3-5 kuruş. Kuru kalabalık yani.
Hatta...
Bu 3.265 kişinin de, 1.504'ü yabancı... Aslan payını, yüzde 65'ini, yabancılar elinde tutuyor.

http://www.sabah.com.tr/2007/07/06/haber,E832F349956544B195E905693A47B3A7.html

0 yorum:

Write here, about you and your blog.
 
Copyright 2009 Super Gazete All rights reserved.
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress Theme by EZwpthemes